adds code


I Disse videoene går jeg igjennom Smarthus koden i Node-Red og gjør en Restrukturering av koden, rydder opp og fjerner det som ikke lenger trengs. Node-Red er et grafisk programmeringsverktøy som passer perfekt innenfor IOT. https://nodered.org/ er hvor man finner forum og dokumentasjon . det er og e aktiv grupper på slack: node-red.slack.com
Previous Post Next Post