adds code


วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งงานที่อาจารย์ได้มอบหมายเท่านั้น ผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยครับ . . . . . . นายเอกพันธ์ พันธ์เดช ชั้น สชค.2/1 รหัส 64301280018 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
Previous Post Next Post