adds code


00:00 intro 00:31 RBE 02:40 RBE ignore init 03:40 Deadband 05:22 Narrowband 06:45 využitie v praxi 08:21 outro Stručný návod akým spôsobom použiť nodku filter... budem rad ak by mi niekto napíše akým spôsobom tu node používate vy. teória: 1.Uzol sa zablokuje, pokiaľ sa nezmení prichádzajúca hodnota - režim RBE, 2.alebo sa nezmení o viac ako určitú hodnotu (absolútna hodnota alebo percento) - režimy bandgap.(mŕtveho pásma a úzkeho pásma) RBE mode: Uzol nepošle žiadny výstup, kým msg.payload sa nelíši od predchádzajúceho. Pracuje s číslami a reťazcami. Užitočné na odfiltrovanie opakovaných správ rovnakej hodnoty. Šetrí šírku pásma atď.. bandgap mode: V režimoch mŕtveho pásma by prichádzajúca užitočná záťaž mala obsahovať analyzovateľné číslo a je na výstupe len vtedy, ak je väčšia ako + alebo - pásmová medzera od predchádzajúceho výstupu.(alebo výstupu). EDIT: použitie rozsahu v % je užitočne pri použití snímačov a odfiltrovaní chybných hodnôt, ktoré môže snímač poslať #nodered #homeasistant #chalanismarthome #filter #filternode #node
Previous Post Next Post