adds code


00:00 intro 00:30 trigger and block (wait to be reset) 04:35 resend every x (resend it every) 08:18 trigger (wait for) Stručný návod akým spôsobom použiť nodku trigger... budem rad ak by mi niekto vysvetlil nastavenie "Handling" #nodered #homeasistant #chalanismarthome #trigger #triggernode #node
Previous Post Next Post