adds code


I denne videoen går jeg i gjennom nordpool api pluss noden sammen med Power Saver noden. node-red-contrib-nordpool-api-plus og node-red-contrib-power-saver. NordPool: https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/NO/Hourly/?view=table PowerSaver ps-receive noden "Other Input" : https://powersaver.no/nodes/ps-receive-price.html#nord-pool-input Noen måter å convertere tid på, hvis nødvneding: * Moment er noe som ofte er brukt, man kan prøve da med moment noden, eller npm pakken moment og implementere den. litt avhegig av hva som man føler fugnerer best. * man kan og bare konvertere uten noe ekstra, men da må nodered sin tidsone være riktig satt. https://www.geeksforgeeks.org/how-to-convert-utc-date-time-into-local-date-time-using-javascript/ https://discourse.nodered.org/t/timezone-settings/1176/9 https://discourse.nodered.org/t/convert-the-time-input-to-local-time-zone-in-node-red-through-moment-function/58206/2 Node-Red er et grafisk programmeringsverktøy som passer perfekt innenfor IOT. https://nodered.org/ er hvor man finner forum og dokumentasjon . det er og e aktiv grupper på slack: node-red.slack.com
Previous Post Next Post