adds code


I Denne videoen snakker jeg om en 8 knapps namron bryter, hvor funksjonaliteten jeg hadde satt opp ikke lenger fungerer. knappen ble brukt il å overstyre lys ved bevegelse og enten tvinge lys til å være på eller av, med mulighet for å resette og tillate bevegelse igjen. Node-Red er et grafisk programmeringsverktøy som passer perfekt innenfor IOT. https://nodered.org/ er hvor man finner forum og dokumentasjon . det er og e aktiv grupper på slack: node-red.slack.com
Previous Post Next Post