adds code


Denne videoen er en del av en serie med korte videoer , hvor jeg forklarer funksjonaliteten til enkelte noder. i denne videoen går jeg igjennom 3 veldig like noder , Complete , Catch og Status Node-Red er et grafisk programmeringsverktøy som passer perfekt innenfor IOT. https://nodered.org/ er hvor man finner forum og dokumentasjon . det er og e aktiv grupper på slack: node-red.slack.com
Previous Post Next Post