adds code


Denen videoen er del 2 av 3, her installerer jeg node-red-contrib-light-scheduler og finner ut hvordan den fungerer. Node-Red er et grafisk programmeringsverktøy som passer perfekt innenfor IOT. https://nodered.org/ er hvor man finner forum og dokumentasjon . det er og e aktiv grupper på slack: node-red.slack.com
Previous Post Next Post