adds code


I del 2 av Futurehome Lysstyring , gjør jeg ferdig siste delen og tester at kommunikasjonen mellom lysstryingen og Futurehome fungere slik den skal Node-Red er et grafisk programmeringsverktøy som passer perfekt innenfor IOT. https://nodered.org/ er hvor man finner forum og dokumentasjon . det er og e aktiv grupper på slack: node-red.slack.com
Previous Post Next Post