adds code


I denne videoen tar jeg i bruk Tibber noden i node-red og lager en enkel flow, som sender ut en melding på google home at strømforburket akuratt nå er høyt. Node-Red er et grafisk programmeringsverktøy som passer perfekt innenfor IOT. https://nodered.org/ er hvor man finner forum og dokumentasjon . det er og e aktiv grupper på slack: node-red.slack.com
Previous Post Next Post