adds code


I denne vdieoen går jeg kort igjennom de Quality of life forbedringene gort i nodered versjon 3. Samtidig som jeg kort nevner Node-RED Con 2022. https://nrcon.nodered.org/ Node-Red er et grafisk programmeringsverktøy som passer perfekt innenfor IOT. https://nodered.org/ er hvor man finner forum og dokumentasjon . det er og e aktiv grupper på slack: node-red.slack.com
Previous Post Next Post