adds code


Các đường link cài đặt bên dưới các bạn nhé! -- Nội dung khóa học lập trình IoT cho ESP32 dùng ESP-IDF https://elec2pcb.com/2021/10/26/huong-dan-lap-trinh-esp32-su-dung-esp-idf-di-tu-co-ban-nhat/ PHẦN 1 - Lập trình IoT cơ bản với ESP32 dùng ESP-IDF, Node-RED, MQTT +Bài học số 1 - ESP-IDF: Hướng dẫn cài ESP-IDF và chạy dự án đầu tiên bài Blink LED +Bài học số 2 - ESP-IDF: Tìm hiểu về Timer Group trên ESP32 và hướng dẫn GIT trong Visual Studio Code +Bài học số 3 - ESP-IDF: Sử dụng Free RTOS nhấp nháy LED và một số ví dụ Multi-Task +Bài học số 4 - ESP-IDF: (Trích dẫn) Kết nối WiFi - WiFi Station + Lấy thông tin thời tiết từ Internet +Bài học số 5 - ESP-IDF: HTTP GET - ESP32 gửi data đọc được từ cảm biến lên ThingSpeak để vẽ biểu đồ theo thời gian thực +Bài học số 6 - ESP-IDF: CLOUD MQTT - MQTT Broker +Bài học số 7 - ESP-IDF: Interrupt + Button + ADC (analog Sensor) + MQTT +Bài học số 8 - ESP-IDF: PWM + Touch Pin + WiFi AP Mode + Webserver +Bài học số 9 - ESP-IDF: Internal Temperature Sensor (ESP32S2/ESP32C2) + Uart Events +Bài học số 10 - ESP-IDF: BLE + Lưu trữ vào Flash +Bài học số 11 - ESP-IDF: OTA Remote Firmware Update +Bài học số 12 – ESP-IDF: ESP32 gửi và đọc dữ liệu với Firebase Cloud +Bài học số 13 - Node-RED: ESP32 điều khiển và giám sát thiết bị dùng Node-RED trên PC Server qua MQTT +Bài học số 14 - Node-RED: Node-RED trên Raspberry Server, ESP32 điều khiển và giám sát thiết bị qua MQTT +Bài học số 15 - Node-RED: Kết nối Node-RED với Google Firebase, IoT Platform của IBM Cloud PHẦN 2 - Lập trình IoT nâng cao với MySQL Database - PHP +Bài học số 01 - MySQL-PHP: Hướng dẫn cài đặt và tạo Database với phpMyAdmin, cài đặt localhost với XAMPP +Bài học số 02 - MySQL-PHP: Cơ bản về lập trình PHP và SQL Query +Bài học số 03 - MySQL-PHP: Nhập dữ liệu vào MySQL và truy xuất từ ESP32 +Bài học số 04 - MySQL-PHP: Nhập dữ liệu vào MySQL và truy xuất từ trang web PHP -- Link cài đặt: https://mqttfx.jensd.de/index.php/download https://nodejs.org/en/ https://mosquitto.org/download/ https://nodered.org/docs/getting-started/windows https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard http://127.0.0.1:1880/ http://127.0.0.1:1880/ui/ -- Link hỗ trợ giải đáp: 1. https://www.facebook.com/Hoc.Altium.online/ 2. https://www.facebook.com/groups/elec2pcb/ 3. https://www.facebook.com/groups/altium.designer.vietnam 4. https://www.facebook.com/elec2pcb 5. https://elec2pcb.com/ 6. Zalo 0905912019 (Gặp Sơn) -- Giáo dục trực tuyến Elec2PCB.com ❤️ Xem video nhiều hơn tại: https://www.youtube.com/channel/UC7b10JGIt5MlQKRLBMHR3eA ❤️ Để xem đầy đủ video hơn, mời bạn đăng ký tham gia học qua skype với lớp hoặc học qua tài liệu và video tại: https://elec2pcb.com/dang-ky/ ❤️ Trong quá trình học được hỗ trợ giải đáp thắc mắc qua Zalo với giáo viên 👉 Các khóa phân tích và thiết kế PCB theo chuẩn Nhật Bản từ Cơ bản đến nâng cao và chống nhiễu: https://elec2pcb.com/online-pcb-design-courses/full_in_pcb_design/ 👉 Các khóa lập trình STM32 - Học để làm dự án, đơn giản dễ code dễ áp dụng ngay: https://elec2pcb.com/online-pcb-design-courses/stm32-microcontroller-training/ 👉 Các khóa lập trình AVR: https://elec2pcb.com/online-pcb-design-courses/avr-micro-controller-training/ 👉 Trao đổi các vấn đề thiết kế PCB trong và sau khi học tại đây: https://www.facebook.com/groups/elec2pcb/ 👉 Cập nhật thông tin về các lớp học như tài liệu mới, video mới,.. tại đây: https://www.facebook.com/elec2pcb/
Previous Post Next Post