adds code


Sterowanie sterownikiem lampy DigitVision 2.0 przy pomocy hass.io, z wykorzystaniem serwera Node-RED. Prezentacja przełączania lampy przy pomocy serwera i przycisku RF 433 MHz sparowanego z Home Assistant. Instrukcja konfiguracji: https://cooltronic.pl/pl/automatyka/lampy-digitvision-bengrants-home-assistant.
Previous Post Next Post